Minas Friogas Minas Friogas Juan Spikerman 1265, Treinta Y Tres - Treinta Y Tres. 9 a 20 Teléfono: 44528844